Spoločnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. vznikla v roku 2002 .......... Know-how firma získala aplikáciou skúseností spoločnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. Ostrava, ktorá zaisťuje obdobné služby v Českej a Polskej republike od roku 1998 .......... Podarilo sa nám zhromaždiť skupinu odborníkov s dlhodobou praxou v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany informácií, utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti i v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa bezpečnostnými technológiami.......... Činnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. je zameraná do oblastí: .......... Ochrana utajovaných skutočností .......... Ochrana osobných údajov.......... Všeobecná bezpečnosť .......... Informačná bezpečnosť a ochrana informácií .......... Vo všetkých uvedených oblastiach zabezpečujeme nepretržitý servis..........
     

Návrat na úvodnú stránku
Aktuálne
Základné informácie o nás
8 dôvodov prečo si vybrať práve FSC
Ponuky
Referencie
Kontakt

Stránky Národného Bezpečnostného Úradu

 

Firma F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. vznikla v roku 2002

Produkty spoločnosti F.S.C. prezentujú činnosť skupiny odborníkov s dlhodobou bezpečnostnou praxou v oblastiach bankovníctva, štátnej správy, podnikovej, komerčnej a priemyselnej bezpečnosti.

Cenným zdrojom poznatkov a skúseností je najmä prax jej špecialistov v oblasti bankovej bezpečnosti. Do tejto oblasti boli ako do prvej prevzaté bezpečnostné štandardy aplikované v Európskej únii, USA a v ďalších vyspelých krajinách sveta. Poznatky sú ďalej aplikované, prispôsobené súčasným legislatívnym podmienkam a spracované do bezpečnostných metodík a interných smerníc pre realizáciu jednotlivých produktov poradenskej činnosti spoločnosti.

Pre vykonávanie bezpečnostných auditov a analýz informačných systémov disponujeme pracovníkmi s medzinárodným certifikátom CISA (www.isaca.org).

Okrem odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov a bezpečnosti technických prostriedkov, disponujeme odborníkmi v oblasti personálnej, administratívnej, objektovej a  fyzickej bezpečnosti, ktorí sa zaoberajú najmä otázkami bezpečnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností vrátane príslušných vyhlášok NBÚ, a otázkami v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a ozmene a doplnení niektorých zákonov.