Spoločnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. vznikla v roku 2002 .......... Know-how firma získala aplikáciou skúseností spoločnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. Ostrava, ktorá zaisťuje obdobné služby v Českej a Polskej republike od roku 1998 .......... Podarilo sa nám zhromaždiť skupinu odborníkov s dlhodobou praxou v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany informácií, utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti i v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa bezpečnostnými technológiami.......... Činnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. je zameraná do oblastí: .......... Ochrana utajovaných skutočností .......... Ochrana osobných údajov.......... Všeobecná bezpečnosť .......... Informačná bezpečnosť a ochrana informácií .......... Vo všetkých uvedených oblastiach zabezpečujeme nepretržitý servis..........
     

Návrat na úvodnú stránku
Aktuálne
Základné informácie o nás
8 dôvodov prečo si vybrať práve FSC
Ponuky
Referencie
Kontakt

Stránky Národného Bezpečnostného Úradu

 

Ponuky:

I. Profesionálne poradenské služby v oblasti aplikácie zákona č. 215/2004 Z.z.
II. Príprava na certifikáciu firiem podľa noriem systému akosti ISO 9000:2000


I. Profesionálne poradenské služby v oblasti aplikácie zákona č. 215/2004 Z.z.

a) spracovanie komplexnej bezpečnostnej politiky organizácie (inštitúcie)
b) návrh bezpečnostného systému
c) spracovanie bezpečnostných analýz a projektov
d) aplikácia systému ochrany
e) spracovanie návrhu systému technického zabezpečenia objektu (varianty riešenia, technológie, náklady)
f) audit bezpečnostného systému organizácie (úradu) alebo jeho časti
g) audit ochrany utajovaných skutočností
h) audit ochrany osobných údajov
i) bezpečnostný audit alebo kontrola kvality výkonu strážnej služby, periodické kontroly výkonu strážnej služby
j) audit bezpečnosti informačného systému a služby v oblasti bezpečnosti informačného systému a jeho certifikácie
k) bezpečnostné vzdelávania a školenia
l) posúdenie ponúk na dodávku bezpečnostných technológií a služieb, servisných  a dodávateľských zmlúv
m) prevzatie dodávok (diela) od montážnych firiem zaisťujúcich inštaláciu bezpečnostných technológií vrátane revízie zariadení
n) ochrana proti nasadeniu komerčnej odpočúvacej techniky
o) organizácia výberových konaní na dodávateľa bezpečnostných technológií           a služieb
p) spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti


II. Príprava na certifikáciu firiem podľa noriem systému akosti ISO 9000:2000

a) vstupný audit
b) spracovanie dokumentácie postupov akosti
c) spracovanie príručky akosti
d) vykonanie predcertifikačného auditu