Spoločnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. vznikla v roku 2002 .......... Know-how firma získala aplikáciou skúseností spoločnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. Ostrava, ktorá zaisťuje obdobné služby v Českej a Polskej republike od roku 1998 .......... Podarilo sa nám zhromaždiť skupinu odborníkov s dlhodobou praxou v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany informácií, utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti i v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa bezpečnostnými technológiami.......... Činnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. je zameraná do oblastí: .......... Ochrana utajovaných skutočností .......... Ochrana osobných údajov.......... Všeobecná bezpečnosť .......... Informačná bezpečnosť a ochrana informácií .......... Vo všetkých uvedených oblastiach zabezpečujeme nepretržitý servis..........
     

Návrat na úvodnú stránku
Aktuálne
Základné informácie o nás
8 dôvodov prečo si vybrať práve FSC
Ponuky
Referencie
Kontakt

Stránky Národného Bezpečnostného Úradu

 


  Prečo si vybrať služby spoločnosti F.S.C.?

Nezávislosť na dodávateľoch bezpečnostných služieb a technológií. Pre našu firmu nie je poradenstvo marketing, ale hlavná náplň činnosti.
F.S.C. nezabezpečuje montáže bezpečnostných technológií, ani fyzickú ochranu objektov, čo umožňuje zastávať nezávislý postoj k výberu technológií a služieb, k ich rozsahu a cenám.
Know-how firmy je založené na najširšom využití domácich aj zahraničných bezpečnostných noriem, štandardov a postupov. Tieto sú zdokonalované na základe vlastných poznatkov.
Ochrana informácií predstavuje jeden zo základných pilierov F.S.C.. Spôsob manipulácie s podkladovými materiálmi, s produktami v jednotlivých fázach ich spracovania aj výstupu diela vychádza z požiadaviek zákona.
Náš pohľad na bezpečnosť neprezentuje len technické zabezpečenie, ale vyvážený systém komplexnej bezpečnosti.
Personálne obsadenie a organizačná štruktúra firmy umožňuje zaistiť celý rozsah bezpečnostného poradenstva od jedného dodávateľa a zamedzuje tak zbytočnému poskytovaniu dôležitých firemných informácií viacerým subjektom.
Poskytovanie služieb v rámci celej Slovenskej republiky.
Cenová primeranosť a prispôsobenie cien požiadavkám klienta a poskytnutým podkladom.
Jednoznačne špecifikované a prehľadné vlastnícke vzťahy vo firme.