Spoločnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. vznikla v roku 2002 .......... Know-how firma získala aplikáciou skúseností spoločnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. Ostrava, ktorá zaisťuje obdobné služby v Českej a Polskej republike od roku 1998 .......... Podarilo sa nám zhromaždiť skupinu odborníkov s dlhodobou praxou v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany informácií, utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti i v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa bezpečnostnými technológiami.......... Činnosť F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo, s.r.o. je zameraná do oblastí: .......... Ochrana utajovaných skutočností .......... Ochrana osobných údajov.......... Všeobecná bezpečnosť .......... Informačná bezpečnosť a ochrana informácií .......... Vo všetkých uvedených oblastiach zabezpečujeme nepretržitý servis..........
     

Návrat na úvodnú stránku
Aktuálne
Základné informácie o nás
8 dôvodov prečo si vybrať práve FSC
Ponuky
Referencie
Kontakt

Stránky Národného Bezpečnostného Úradu

 


Referencie:

Štátna správa
Národná rada SR,
Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstvo školstva SR,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
GR Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
SHMÚ,
GR ŽSR,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,

Právnické osoby
Inžinierske stavby, a.s. Košice,
Letové prevádzkové služby SR, š. p.,
ZIPP, s.r.o. Bratislava,
Cesty Nitra, a.s.,
Hewllet-Packard Slovakia, s.r.o.,
IBM Slovakia, Ltd.,
Oracle Slovensko, spol. s r.o.,
EMM International, spol. s r.o.,
EMM, spol. s r.o.,
Sherlock, s.r.o.,
Maxprogres, s.r.o.,
Techniserv, s.r.o.,
G4S, a.s.,
a ďalšie.